Sens dubte, les infusions són una de les begudes i preparacions més antigues, ja que el seu origen es troba en el continent asiàtic i data de centenars d’anys, el qual estava íntimament relacionat amb fins relaxants i medicinals, sent majorment utilitzat per persones de la tercera edat o amb algun tipus de dolència.

Avui en dia, les infusions segueixen ocupant un lloc destacat pel que fa al seu consum, i s’han vist impulsades pels moviments fitness i l’auge del menjar saludable, ja que la gran quantitat de combinacions possibles, i les diferent propietats que ofereixen aquestes begudes les han posicionat com un gran aliat, guanyant-se així un lloc en el dia a dia de les generacions joves.

Quin és el perfil dels qui consumeixen infusions?

Alguns estudis indiquen que els qui consumeixen infusions amb freqüència, posseeixen una personalitat perfeccionista, les gaudeixen a altes temperatures, i solen ser grans aficionats, a l’exòtic i a les preparacions. No obstant això, l’evidència assenyala que hi ha múltiples perfils per definir al consumidor d’infusions.

Des dels que trien la preparació segons el seu estat d’ànim, fins els que utilitzen un termòmetre per degustar-les en el punt perfecte. Així mateix, es pensa que els grans consumidors d’infusions, principalment de te, se situen en els continents asiàtic i africà, i són liderats per països com Turquia, Magrib, Xina i Japó.

Cal esmentar a més que Europa sol ser un excel·lent lloc per tastar te de qualitat, i que a Sud-amèrica fins i tot hi ha escoles formatives per a les infusions especialment, pel te i el mat. Destaquem finalment Amèrica del Nord que també es consolida com un bon consumidor, especialment de te negre i te verd.

El mercat de les infusions a Espanya

Es tracta d’un mercat variat impulsat per una àmplia i accessible varietat de combinacions, la qual cosa s’adapta de meravella als diferents estils de vida dels espanyols, consolidant-se, així com un camp en constant creixement i expansió.

D’acord amb estadístiques oficials, el targed mensual de consum d’infusions de qualitat en llars espanyoles es situa en una despesa de 35 euros, xifra que descendeix molt quan ens referim a infusions industrials/comercials, esmentant que es va presentar un significatiu creixement en comparació amb l’any passat pel que fa a productes d’alta qualitat, com els d’Ecoherbes. És a dir, la gent, un cop prova una bona infusió, prefereix gastar una mica més de diners i gaudir més. Recordem que parlem d’una diferència de cèntims per tassa.

Auge de la tendència

El consum d’infusions no ha estat un element característic en la vida dels espanyols, i fins fa pocs anys enrere es tractava d’una pràctica íntimament relacionada amb la salut, però, amb l’arribada d’establiments especialitzats, es va fomentar la degustació de la beguda, recolzat a més en la concepció de les infusions com a beguda saludable.

Així mateix, la comoditat i rapidesa en la preparació de la beguda també han jugat un paper determinant, adaptant-se així a l’agitat estil de vida de la població, esmentant que hi ha una preferència superior per les infusions sense teïna que, pel clàssic te calent, sent la camamilla la més utilitzada, seguida del poliol, i últimament el rooibos.

En resum, es tracta d’un hàbit en creixement, que esperem es mantingui en auge, segueixi apostant per la qualitat i nous formats, entre ells, les presentacions ecològiques, ja que el plàstic i les grapes segueixen ocupant un enorme lloc en el món de les infusions.

A Ecoherbes cuidem molt els nostres envasos que són reciclables, a més de biodegradables, compostables i 100% lliures de plàstic.