Política de privadesa
Política de privadesa 2017-07-10T15:08:14+00:00

Política de privadesa

Les dades personals proporcionades pel client seran incorporades a un fitxer del que és responsable Ecoherbes, per tal de gestionar i mantenir les relacions contractuals i comercials, així com perquè, tret que ens indiqui una altra cosa en la direcció d’e-mail info@ecoherbes.com, Ecoherbes, pugui oferir productes i serveis propis. S’adoptaran les adequades mesures de seguretat, tant tècniques com organitzatives, per tal de salvaguardar la confidencialitat de les dades facilitades pels clients. Qualsevol informació de caràcter privat estarà fora de perill i cap persona o entitat no autoritzada podrà accedir-hi.

A la nostra pàgina web no hi ha cap enllaç que permeti la comunicació de les seves dades a qualsevol altra entitat o empresa.

En cas necessari, pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint una comunicació escrita a Ecoherbes, amb domicili a Urb. Sant Pere 1 43895 l’Ampolla o bé a l’adreça de correu electrònic info@ecoherbes.com.